Atelier Padyšáková - projekty pro bydlení

rodinné domy, bytové domy, občanská vybavenost

 

 

 

 

 

 

Zpracujeme:

 • architektonické studie 

 • dokumentaci pro ohlášení stavby

 • dokumentaci pro stavební povolení

 • zajištění dokladů a vyjádření ke st. povolení

 • Zelená úsporám

 • dokumentaci pro provedení stavby

 • konzultace a poradenství ve výstavbě

 • autorský dozor při provádění stavby

 

 

Nabízíme:

 • profesionalitu a odbornost získané 20letou praxí

 • osobní přístup 

 • vnímavost k potřebám klienta

 • převzetí veškeré agendy týkající se stavebního řízení

 • zodpovědnost za celý průběh projektové přípravy

Osobní zkušenosti, praktické rady a tipy pro bydlení

Výběr místa pro bydlení
Vhodné umístění domu na parcele
Projektová dokumentace ve všech stupních